14
OCT
2016

Evropski dan borbe protiv – Trgovine ljudima

trgovinaljudima

U borbi protiv trgovine ljudima, mediji imaju veoma veliku i važnu ulogu. Pre svega u razbijanju glavne predrasude u kojoj je i dalje većina našeg stanovništva,a to je ona da se trgovina ljudima ne dešava kod nas.
Upravo iz tog razloga u okviru kampanje “Sloboda nema cenu”, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, održan je radni doručak sa predstavnicima medija na kojem smo razgovarali o trgovini ljudima u Srbiji i ulozi medija u borbi protiv trafikinga.
Kampanja obležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18.10.2016.) realizuje se u okviru projekta “Sloboda nema cenu” koji realizuje neformalna grupa “Sloboda nema cenu – Stop trgovni ljudima” koju čine volonteri EUS-a i NSHC-a. Projekat je podržan i od strane OPENS-a (Omladinska Prestonica Evrope Novi Sad) i FICDD-a (Fondation for International Christian Democratic Development).